HOŻA, SPORT I ZABAWA

Hoża
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Żelechowa
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
Kategoria
Sport

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

W lutym 2024 r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zam. publ. Nie wpłynęła żadna oferta. Obecnie trwa kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekracza środki przeznaczone na realizację zadania.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

W I połowie 2024r. planowana jest realizacja robót budowlanych po wyłonieniu wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Bez zmian.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Gmina Miasto Szczecin  odstąpiła od umowy z Wykonawcą - KS Usługi Budowlane Koza Szymon-na wykonanie zadania pn.  „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie” . Przyczyną odstąpienia był fakt, iż przedmiot umowy nie został ukończony w terminie oraz był realizowany przez Wykonawcę w sposób nienależyty. Obecnie opracowywana jest opinia techniczna na doprowadzenie zadania pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej” do stanu zgodnego z zapisami umowy nr CRU/22/0001680.
Na podstawie ww. opinii technicznej będą realizowane roboty budowlane po wyłonieniu wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Pomimo upływu terminu realizacji umowy Wykonawca nie zakończył prac. Trwa realizacja robót budowlanych.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Trwa realizacja robót budowlanych.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

W dniu 24.06.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na wykonanie zadania pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie”. Nastąpiło przekazanie terenu budowy dla realizacji robót na podstawie ww. umowy. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Został złożony wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na realizację robót budowlanych pn.  „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie” na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Obecnie trwają prace projektowe. (Realizacja wspólna jako jedno zadanie pn. Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie)

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Obecnie trwa uzgadnianie koncepcji architektonicznej dla ww. zadania. 

Stan na maj 2021 r.

Dwa zwycięskie projekty realizowane w ramach SBO, tj.: „HOŻA STREFA REKREACYJNO-SPORTOWA” z 2020 oraz „HOŻA, SPORT I ZABAWA” z 2021, zostały połączone do wspólnej realizacji.

Obecnie trwają działania zmierzające do wybrania autora dokumentacji projektowej,

Zadanie obejmuje renowację bieżni, zabiegi pielęgnacyjne na płycie głównej boiska oraz mini boisk na zakolach tejże płyty, montaż automatycznego systemu do nawadniania boisk, montaż piaskownicy oraz trzech urządzeń zabawowych.