HOŻA STREFA REKREACYJNO-SPORTOWA

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Żelechowa
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Stan na maj 2021 r.

Dwa zwycięskie projekty realizowane w ramach SBO, tj.: „HOŻA STREFA REKREACYJNO-SPORTOWA” z 2020 oraz „HOŻA, SPORT I ZABAWA” z 2021, zostały połączone do wspólnej realizacji, co było uzasadnione logistycznie i finansowo, gdyż dotyczą modernizacji tych samych obiektów sportowych.

Trwają działania zmierzające do wybrania autora dokumentacji projektowej, która z kolei będzie stanowiła podstawę ogłoszenia przetargu na wykonawcę robót budowlanych.

Stan na styczeń 2021 r.
W trakcie realizacji.

Stan na wrzesień 2020 r.
Przystąpiono do rozpoczęcia opracowania projektu dotyczącego ww. inwestycji, zaś wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz sama realizacja inwestycji odbędzie się w roku 2021.

Stan na lipiec 2020 r.
Trwają analizy poprzedzające przygotowanie zaproszenia do złożenia oferty cenowej, na wykonanie dokumentacji technicznej na realizację przedmiotowego zadania.

Stan na maj 2020 r.
Przygotowanie dokumentacji.

Zadanie obejmuje modernizację obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie oraz stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców naszego miasta. Zachęci to do aktywności mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych.