BEZPIECZNE BEZRZECZE – CHODNIKI WZDŁUŻ ULICY ROZMARYNOWEJ

Bezpieczne Bezrzecze
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Osów, Głębokie - Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na 30 września 2021 r.

Umowa została zawarta, termin jej realizacji przewidziany jest na 120 dni od dnia podpisania umowy.

Stan na maj 2021 r.

Została wszczęta procedura wyłonienia projektanta w celu wykonania dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie poboczy ul. Rozmarynowej co poprawi warunki bezpieczeństwa pieszych.