BEZPIECZNIE I WYGODNIE NA BOHATERÓW WARSZAWY MIĘDZY WILKÓW MORSKICH A KU SŁOŃCU – CAŁKOWITA WYMIANA NAWIERZCHNI Z POSZERZENIEM CHODNIKA ORAZ MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.

wilków morskich
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Turzyn
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Została podpisana umowa ZDiTM nr 88/2022 z dnia 22.07.2022r na zadanie na  kwotę 735 000 zł brutto. Termin realizacji zadania: do 90 dni od dnia podpisania umowy. W dniu 05.08.2022r został przekazany plac budowy wykonawcy robót. Trwa realizacja zadania

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Dokumentacja gotowa. Trwa procedura przetargowa.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Dokumentacja projektowa gotowa. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę - w I kwartale 2022 r. ma być gotowa dokumentacja projektowa.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę . 

Stan na maj 2021 r.

Zadanie w  przygotowaniu.

Zadanie obejmuje całkowitą wymianę istniejącej niejednorodnej nawierzchni chodnika na Bohaterów Warszawy pomiędzy przejściami dla pieszych. Oraz Wilków Morskich na całkowitej długości 100 metrów i istniejącej szerokości 2 metrów oraz poszerzenie istniejącego chodnika przy Bohaterów Warszawy 79, 80, 80A.