BEZPIECZNIE I WYGODNIE NA BOHATERÓW WARSZAWY MIĘDZY WILKÓW MORSKICH A KU SŁOŃCU – CAŁKOWITA WYMIANA NAWIERZCHNI Z POSZERZENIEM CHODNIKA ORAZ MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.

wilków morskich
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Turzyn
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na 30 września 2021 r.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę . 

Stan na maj 2021 r.

Zadanie w  przygotowaniu.

Zadanie obejmuje całkowitą wymianę istniejącej niejednorodnej nawierzchni chodnika na Bohaterów Warszawy pomiędzy przejściami dla pieszych. Oraz Wilków Morskich na całkowitej długości 100 metrów i istniejącej szerokości 2 metrów oraz poszerzenie istniejącego chodnika przy Bohaterów Warszawy 79, 80, 80A.