BEZPIECZNY CHODNIK ŁĄCZĄCY UL. BEŻOWĄ I POMARAŃCZOWĄ

Zrealizowane zadanie
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Bukowe-Klęskowo
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Zadanie zakończone, w dniu 13.09.2022 dokonano odbioru robót.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wybrano wykonawcę prac budowlanych i podpisano umowę. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 20.06.2022 r.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Opracowywana jest dokumentacja przetargowa.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zrealizowana została dokumentacja projektowa oraz pozwolenie na budowę. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Odebrano dokumentację projektową. Ogłoszenie przetargu planowane jest w IV kwartale br.

Stan na maj 2021 r.

W przygotowaniu umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zadanie obejmuje poprawę jakości życia i bezpieczeństwa osób spacerujących na odcinku od ul. Kolorowych Domów do ul. Beżowej w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu sportowego przy ul. Pomarańczowej, poprzez budowę brakującego odcinka chodnika.