BEZPIECZNY PARKING - BEZPIECZNE DZIECKO. BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53.

sbo
Edycja SBO
2018
Charakter projektu
Zachód małe
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Stan na dzień 15.05.2019
Zadanie zrealizowane.
Zakres wykonanych prac:
- roboty przygotowawcze oraz niezbędne rozbiórki obiektów budowlanych,
- roboty ziemne,
- rozbiórka nawierzchni drogowych,
- ułożenie warstwy geowłókniny separacyjnej pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie warstwy odsączającej i odcinającej,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych wypełniona przestrzennie mieszanką żwirową,
- nawierzchnie z kostki brukowej,
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki granitowej,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu.

Zadanie obejmuje budowę parkingu obejmującego 10 miejsc parkingowych, który miałby się znajdować na obecnie niezagospodarowanym placu położonym przy Szkole Podstawowej nr 53.