Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Świerczewo
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
Kategoria
Sport

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Obecnie trwa realizacja robót budowlanych. Termin umowny realizacji wynosi 160 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

BIiRO jest w posiadaniu dokumentacji technicznej. Postępowanie przetargowe w toku.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Jeszcze w tym roku planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

BIiRO jest w posiadaniu dokumentacji technicznej. Na II kwartał bieżącego roku planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.

Zadanie polega na likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę rampy podjazdowej na boisko szkolne w SP21. W ramach projektu oprócz rampy wykonane zostaną gry chodnikowe, siłownia plenerowa oraz nasadzenia zieleni.