Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków.

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Gumieńce
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
Kategoria
Sport

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Bez zmian.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Bez zmian.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

W roku 2023 zostanie opracowana dokumentacja techniczna boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. Chobolańskiej 20 w Szczecinie na podstawie której będą realizowane roboty budowlane po wyłonieniu wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie polega na stworzeniu przestrzeni do bezpiecznego uprawiania takich sportów jak koszykówka, piłka ręczna itp. również na zewnątrz budynku szkolnego. Boisko ma też pełnić funkcję strefy nauki jazdy dla rowerzystów, gdzie oprócz kursów odbywać się będą egzaminy na "kartę rowerzysty".