BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 68 NA UL. ZAKOLE

zdjęcie ilustrujące boisko do piłki nożnej
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Arkońskie - Niemierzyn
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Na ukończeniu są prace związane z nawierzchnią boiska, pozostało ułożenie arkuszy sztucznej trawy. Trwa montaż ogrodzenia wokół boiska. 

Stan na maj 2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę, następnie gmina podpisała umowę na realizację robót budowlanych.

Stan na styczeń 2021 r.
Została opracowana dokumentacja na potrzeby realizacji projektu.

Stan na wrzesień 2020 r.
Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na potrzeby budowy boiska. Termin umowny jest ustalony na nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych liczonych od podpisania umowy. W trakcie prac projektowych stwierdzono konieczność wprowadzenia zmian w stosunku do pierwotnych założeń tj. powiększenia płyty boiska o 1,5m z każdej strony i zastosowanie odwodnienia w postaci drenażu zamiast liniowego. 

Stan na lipiec 2020 r.
Trwa przygotowanie do przeprowadzenia analizy rynku na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej, na przedmiotowe zadanie (między innymi: analiza zakresu prac, przygotowanie zaproszenia, wzoru umowy).

Stan na maj 2020 r.
Budowa boiska podziale na lata, tj.:2020 rok – dokumentacja projektowa budowy boiska.

Zadanie obejmuje wybudowanie boiska, o nawierzchni typu sztuczna trawa o wymiarach 38x20m z funkcją gry w piłkę nożną i ręczną.