BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO – BEZPIECZNA DROGA BUKOWE – KIJEWKO

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Bukowe-Klęskowo
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podpisana została umowa, a plac został przekazany wykonawcy robót. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Upłynął termin składania ofert cenowych w drugim postępowaniu na zadanie. 
Złożono 3 oferty, trwa ich weryfikacja.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Złożono wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego. 

Stan na dzień 30 września 2022 r.

We wrześniu 2022 otrzymano zaktualizowaną decyzję RDOŚ w Szczecinie w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną. W związku z tym rozpoczęcie teraz procedury przetargowej wyłoniłoby wykonawcę w okresie zimowym, a co za tym idzie, realizacja prac musiałaby się rozpocząć w warunkach klimatycznych niezgodnych z wymaganiami technologicznymi. W związku z powyższym dbając o o wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury przeniesienia środków finansowych na realizację zadania na przyszły rok z założeniem wykonania zadania inwestycyjnego wiosna 2023r. Decyzja o realizacji przetargu zostanie podjęta po dniu 18.10.2022r tj po zakończeniu sesji Rady Miasta Szczecin.

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Dokumentacja projektowa gotowa.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r

Dokumentacja projektowa gotowa. Projekt realizowany będzie w roku 2022.

Stan na dzień 30 września 2021 r

Trwa procedura uzyskania decyzji o braku sprzeciwu na roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę.

Stan na styczeń 2021 r.
Dokumentacja projektowa w opracowaniu.

Stan na wrzesień 2020 r.
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie jest w trakcie opracowywania dwóch dokumentacji projektowych  na ul. Świętochowskiego w Szczecinie.

Stan na lipiec 2020 r.
Została podpisana umowa z Biurem Projektowym na wykonanie dokumentacji projektowej.

Stan na maj 2020 r.
W najbliższym możliwym terminie odbędą się spotkania z wnioskodawcami zwycięskich projektów.

Zadanie obejmuje projekt oraz wykonanie chodnika z nawierzchni asfaltowej, dzięki temu dzieci na rolkach/deskorolkach i dzieci w wózku będą miały przyjemniejszą przejażdżkę.