BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA UL. PAPIEŻA PAWŁA VI

Budowa drogi
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Pogodno, Łękno
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Zadanie zakończone 

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Trwa realizacja zadania. 

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Została podpisana umowa ZDiTM nr 119/2022 z dnia 08.09.2022r na wykonanie robót budowalnych dla zadania na kwotę 1 440 667,97 zł brutto.W dniu 15.09.2022r nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy. Termin realizacji zadania: do 4 miesięcy od dnia przekazania placu. Trwa realizacja zadania

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Dokumentacja gotowa.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Dokumentacja gotowa. Trwa końcowa weryfikacja.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dokumentacja w trakcie opracowania - na etapie uzyskiwania opinii i uzgodnień.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Została podpisana umowa. Dokumentacja w trakcie opracowania - na etapie uzyskiwania opinii i uzgodnień.

Stan na maj 2021 r.

Oczekiwanie na oferty.

Zadanie obejmuje odsunięcie o około 2 metrów od ulicy obecny chodnik na zachodniej stronie ulicy Papieża Pawła VI. W jego miejsce wybudowana zostanie asfaltowa droga dla rowerów o szerokości 2 metrów. Obowiązkowo zostanie zachowana ciągłość warstwy ścieralnej drogi dla rowerów w miejscach wjazdów na posesje.