BUKÓWKA – DROGA SPACEROWO REKREACYJNA DLA GUMIENIEC

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Gumieńce
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Zadanie zakończone.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Trwają prace budowlane

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Podpisano umowę z wykonawcą, trwają prace budowlane. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Podpisano umowę z wykonawcą, trwają prace budowlane.

Stan na maj 2021 r.

W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.

Stan na styczeń 2021 r.
Odebrano dokumentację projektową.

Stan na wrzesień 2020 r.
Trwają prace projektowe.

Stan na lipiec 2020 r.
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Stan na maj 2020 r.
Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje pozyskanie miejsca przyjaznego i skłaniającego do uprawiania aktywności fizycznej. Pozwoli ono na usprawnienie komunikacji.