Gdzie można sprawdzić czy pomysł jest zgodny z zadaniami własnymi Miasta?