INSTALACJA ARTYSTYCZNA FLORIANA KRYGIERA NA STADIONIE MIEJSKIM W SZCZECINIE

Instalacja
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Ogólnomiejski
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Kultury
Kategoria
Kultura

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Zmieniono jednostkę realizującą. Projekt został przekazany do realizacji przez Wydział Kultury.

Stan na maj 2021 r.

Dnia 27 kwietnia 2021 r. została podjęta Uchwała Nr XXVIII/819/21 Rady Miasta Szczecin w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera, w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

Po ustaleniu docelowej lokalizacji pomnika, przystąpienie do procedury złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Po ustaleniu WZ rozpocznie się procedura konkursowa na projekt rzeźby

Zadanie obejmuje stworzenie instalacji artystycznej Floriana Krygiera przy głównym wejściu na stadion miejski jego imienia.