Jakie zadania mogą być finansowane ze środków SBO ?

Wszystkie projekty składane do SBO muszą należeć do zadań własnych Miasta. Mogą być to zadania o charakterze infrastrukturalnym, o charakterze nieinfrastrukturalnym - tzw. projekty miękkie, nieodpłatne, ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i takie, których szacunkowy koszt nie przekracza puli środków przeznaczonej dla danej kategorii i obszaru.