KOLOROWA KRAINA DLA DZIECI W DĄBIU

Plac zabaw Kolorowa Kraina
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Dąbie
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Trwa realizacja.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Trwa realizacja. 

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podpisano umowę z terminem realizacji do 240 dni od dnia przekazania placu budowy.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe, wpłynęło 5 ofert, trwa ich ocena. 

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Uzyskano wymagane prawem pozwolenia oraz zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W przygotowaniu procedura przetargowa.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Wykonano dokumentację projektową. Projekt Ochrony Zieleni - jest w trakcie uzgodnień.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Odebrano dokumentację projektową. Kolejnym krokiem będzie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Podpisano umowę z pracownią projektową

Stan na maj 2021 r.

Zadanie w  przygotowaniu.

Zadanie obejmuje realizację nowoczesnego placu zabaw, który miałby się składać z certyfikowanych, trwałych i bezpiecznych urządzeń zabawowych i sprawnościowych posadowionych na bezpiecznym podłożu oraz ścieżki.