LAPIDARIUM W PARKU DOBROSĄSIEDZKIM

LAPIDARIUM W PARKU DOBROSĄSIEDZKIM
Edycja SBO
2019
Charakter projektu
Prawobrzeże małe
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na dzień 20.01.2020 r.
Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Roboty budowlane w trakcie realizacji.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Dokumentacja projektowa wykonana. Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę - przyjęte. Przygotowane są zaproszenia do wykonawców o złożenie ofert cenowych. Planowany termin realizacji do 80 dni od przekazania placu budowy. 


Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwają prace projektowe.

Zadanie obejmuje stworzenie lapidarium poprzez zebranie i oczyszczenie przewróconych nagrobków oraz wbudowanie ich zgodnie z założoną kompozycją, a także postawienie tablic informacyjnych o charakterze historycznym.