Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Gumieńce
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej
Kategoria
Ekologia

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zakończono realizację. Lokalizacja punktów: ul.Okulickiego przy skrzyżowaniu z ul.Kingi oraz Rondo Gierosa-przy skrzyżowaniu ulic Derdowskiego i Ku Słońcu.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Przeprowadzono konsultacje ws. lokalizacji pojemników. Przeprowadzono rozmowy z opiekunem projektu i zatwierdzono planowaną lokalizację pojemników. Trwa przygotowywanie umowy na kupno, dostawę i montaż pojemników. W kolejnym etapie zostanie wyłoniony wykonawca. 

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwa przygotowywanie umowy na kupno, dostawę i montaż pojemników. W kolejnym etapie zostanie wyłoniony wykonawca. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Obecnie wskazana w projekcie lokalizacja wymaga weryfikacji pod kątem formalno – prawnym. Projekt wymaga uzgodnień z gestorami sieci.    

Zadanie obejmuje zainstalowanie na pętli tramwajowej przy ul. Kwiatowej oraz przy jeziorze słonecznym dwóch Miejskich Punktów Elektroodpadów, czyli nowoczesnych, niewielkich i estetycznych urządzeń, do których będzie można wrzucać drobne odpady problemowe takie jak baterie, żarówki, niewielka elektronika czy zużyte tonery od drukarek czy płyty CD.