MODERNIZACJA (REWALORYZACJA) STAWU BRODOWSKIEGO WRAZ Z OKOLICZNYMI TERENAMI PRZYLEGŁYMI DO NIEGO

MODERNIZACJA (REWALORYZACJA) STAWU BRODOWSKIEGO WRAZ Z OKOLICZNYMI TERENAMI PRZYLEGŁYMI DO NIEGO
Edycja SBO
2014
Charakter projektu
Ogólnomiejski
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Inwestycji Miejskich

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Zadanie zrealizowane. Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów . Zakres inwestycji objął: umocnienie linii brzegowej stawu i zabezpieczenie skarp,  roboty w zakresie  zieleni, wykonanie nowej fontanny, przebudowę alejek i ścieżek parkowych, budowę instalacji odwodnienia terenu, oświetlenie, wykonanie placu zabaw dla dzieci, strefy seniora i  skate parku,  przebudowę i budowę schodów,  przebudowę i budowę murków oporowych, wymianę ławek parkowych, montaż stojaków rowerowych. W roku 2015 wykonano dodatkowo poręcze przy schodach.

Zadanie zakłada realizację projektu rewitalizacji Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów przygotowanego przez Radę Osiedla Niebuszewo jako inwestycję do realizacji w 2012 w ramach "współfinansowania inwestycji rad osiedli na 2012".