Nowy regulamin SBO: Przed nami kolejne spotkania

Już dziś odbędą się kolejne spotkania online, tym razem dla mieszkańców zainteresowanych nowym regulaminem SBO oraz członków zespołów społecznych. Zapraszamy!

Przypominamy. Konsultacje potrwają do 13 grudnia. w tym czasie można zapoznać się z projektem regulaminu, wziąć udział w spotkaniach oraz przekazać swoje uwagi.

- Zapraszamy mieszkańców do wypowiedzenia się na temat propozycji zasad, według których przeprowadzone będą kolejne edycje budżetu obywatelskiego w Szczecinie - mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego.

Konsultacje społeczne są prowadzone w formie:

1) badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie projektu regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na stronie konsultuj.szczecin.pl oraz zebrania pisemnych uwag na temat projektu regulaminu;

2) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Miasta Szczecin;

3) spotkań poszczególnych grup eksperckich.

Jak wziąć udział w konsultacjach:

zgłaszając opinie i uwagi na formularzu konsultacyjnym

1)za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając na adres regulaminsbo@um.szczecin.pl;

2) osobiście w siedzibie lub filii Urzędu Miasta Szczecin

3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;

4) poprzez wrzucenie formularza konsultacyjnego do urny znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz w filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu

Formularz konsultacyjny jest dostępny:

1) w wersji elektronicznej,

2) w wersji papierowej, do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin oraz w filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin w Biurze Obsługi Interesantów oraz przy urnie na dokumenty umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do Urzędu Miasta Szczecin, w godzinach pracy urzędu.

 Biorąc udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dla mieszkańców organizowanych w terminach:

– 29 listopada 2021 r. godz. 16:00

– 6 grudnia 2021 r. godz. 16:00

– 7 grudnia 2021 r. godz. 16:00.

(Spotkania w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM)

Spotkania eksperckie dobędą się w terminach:

– 7 grudnia 2021 r. godz. 18:00 - spotkanie dla radnych osiedlowych;

– 6 grudnia 2021 r. godz. 18:00 - spotkanie dla autorów projektów SBO;

– 29 listopada 2021 r. godz. 18:00 - spotkanie dla członków zespołów społecznych SBO 2022.

(Spotkania w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM)

Korzystanie z platformy ZOOM, udział w powyższych spotkaniach jest bezpłatny. Dane dostępowe zostaną udostępnione mieszkańcom na stronie konsultuj.szczecin.pl

 

Więcej o konsultacjach:

http://www.konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116293.asp