Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Niebuszewo-Bolinko
Stan realizacji
Przekazano do realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie polega na stworzeniu przyjaznej zielonej oazy w miejscu dziś niezagospodarowanego terenu zielonego poprzez jego uporządkowanie, zakup urządzeń umożliwiających aktywność sportową oraz stworzenie stref relaksu wśród zieleni.