POLANA RODZINNA KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI I PORTOWY FOTOPUNKT GROBLA

Portowy Fotopunkt Grobla
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

1. Trwa realizacja robót budowlanych.
2. Zakończono prace budowlane Portowego Fotopunktu Grobla.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

1.Podpisana została  umowa z wykonawcą robót-na realizację robót budowlanych z terminem realizacji 245 dni od przekazania placu budowy. Plac budowy został przekazany 18.12.2023 r.  
2. Trwają prace budowlane Portowego Fotopunktu Grobla.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

1. Trwa postępowanie przetargowe na zagospodarowanie terenu przy ul. Księżnej Dąbrówki. 
2. Trwają prace budowlane Portowego Fotopunktu Grobla.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Oczekiwanie na pozwolenie na budowę dla Polana Księżnej Dąbrówki.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Uzgadniany jest projekt ochrony zieleni dla Polany przy ul. Księżnej Dąbrówki. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę oraz zgodę na dysponowanie terenu na cele budowlane.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwają prace projektowe. Uzgodniono koncepcję z Autorem projektu SBO. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Trwają prace projektowe.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Trwają prace projektowe. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, który zrealizuje przedmiot umowy.

Stan na maj 2021 r.

Ustalono z Autorem zakres zadania SBO. Zadanie w  przygotowaniu.

Zadanie obejmuje pozyskanie miejsca wypoczynku, rekreacji i spotkań integracyjnych dla wszystkich mieszkańców Szczecina. Polana rodzinna ma zachęcać do odwiedzania tej części miasta w celach wypoczynkowych, turystycznych i krajoznawczych.