POLANA RODZINNA KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI I PORTOWY FOTOPUNKT GROBLA

grobla
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, który zrealizuje przedmiot umowy.

Stan na maj 2021 r.

Ustalono z Autorem zakres zadania SBO. Zadanie w  przygotowaniu.

Zadanie obejmuje pozyskanie miejsca wypoczynku, rekreacji i spotkań integracyjnych dla wszystkich mieszkańców Szczecina. Polana rodzinna ma zachęcać do odwiedzania tej części miasta w celach wypoczynkowych, turystycznych i krajoznawczych.