POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH

Poprawa bezpieczeństwa
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Niebuszewo
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zawarto umowy na realizację zadania dla pięciu przejść dla pieszych na terenie Osiedla Niebuszewo. Trwają prace-termin 120 dni od przekazania placu budowy. 

Stan na dzień 30 września 2022 r.

W dniu 20.09.2022r na stronie internetowej ZDiTM została umieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej PHU"VOTUM" S.C. Jacek Pelc w postępowaniu prowadzonym na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pięciu lokalizacjach na terenie osiedla Niebuszewo", we wszystkich częściach zamówienia. Trwają przygotowania do podpisania umów z wykonawcą robót.

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Dokumentacja projektowa gotowa, rozpoczęto procedurę przetargową na realizację zadania. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

(ZDiTM) Wykonano projekt budowlano-wykonawczy.
Lista lokalizacji: 
1.Przyjaciół Żolnierza skrzyżowanie z Ks. Czcibora 
2.WarcisławaI skrzyżowanie z Kułakowskiego i Rapackiego, 
3.Warcisława I skrzyżowania z Łuczniczą,
4.Komuny Paryskiej skrzyżowanie z Tomaszowską,
5.Komuny Paryskiej przy SP 18

(ZUK - Oświetlenie skweru przy ul. Księżnej Zofii) W roku 2021 wykonano dokumentację projektową. Projekt Ochrony Zieleni - jest uzgadniany  z p. Ogrodnik Miasta. 

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Trwa  opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania w pięciu lokalizacjach na terenie osiedla Niebuszewo. Zakres zadania: montaż dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych poprzez zastosowanie naświetlaczy LED o odpowiedniej barwie i ustawieniu światła w szczególnie niebezpiecznych przejściach dla pieszych na terenie Osiedlu Niebuszewo.
Lista lokalizacji: 
1.Przyjaciół Żołnierza skrzyżowanie z Ks. Czcibora 
2.WarcisławaI skrzyżowanie z Kułakowskiego i Rapackiego, 
3.Warcisława I skrzyżowania z Łuczniczą,
4.Komuny Paryskiej skrzyżowanie z Tomaszowską,
5.Komuny Paryskiej przy SP 18

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Złożono wniosek do DZP na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania w pięciu lokalizacjach na terenie osiedla Niebuszewo.  Trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą, który będzie miał czas 120 dni od dnia podpisania umowy.

Stan na maj 2021 r.

Wnioskodawca uzupełnił brakujące mapki, zostanie wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia projektanta i zrobienia dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje montaż dodatkowego oświetlenia na przejściach dla pieszych. Zastosowanie naświetlaczy LED o odpowiedniej barwie i ustawieniu światła w szczególnie niebezpiecznych przejściach dla pieszych na terenie Osiedla.