Przygotuj projekt, zmień swoją okolicę

20 lutego startuje kolejna, 12 edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy będą mieli czas na zgłoszenie swoich pomysłów do 20 marca.

To druga edycja SBO, w której mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły w dwóch kategoriach: projekty lokalne ( w 22 obszarach) oraz „Zielone SBO”.

- W tym roku zaczynamy wcześniej i mamy nadzieję, że poskutkuje to również wcześniejszym terminem głosowania – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego, organizator SBO. – Wnioskodawcy już dziś mogą przystąpić do prac nad swoimi pomysłami.

Podobnie jak w latach ubiegłych zadania mogą mieć charakter inwestycyjny lub tzw. miękki (np. wydarzenia, działania społeczne, spotkania). Wystarczy zebrać minimalną liczbę 10 podpisów na liście poparcia i w podanym terminie zgłosić swój projekt (www.sbo.szczecin.eu). Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

70% puli środków zostanie przeznaczone na projekty lokalne, a 30% na – „Zielone SBO” – czyli projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego. Wartość każdego z projektów Zielonego SBO nie może być wyższa niż 50% całości środków SBO przeznaczonych na realizację tych projektów.

Projekty zweryfikowane w Urzędzie rozpatrywać będzie Rada. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedli, mieszkańcy
i przedstawiciele jednostek miejskich. Odwołania autorów, których projekty zostały negatywnie zweryfikowane, rozpatrywać będzie Komisja składająca się
z przedstawicieli Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta oraz autorów zwycięskich projektów poprzednich edycji SBO.

Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to, 17 200 000 zł
(w tym projekty Zielone SBO - 5 160 000 zł, projekty lokalne -12 040 000 zł).