ROZBUJAJMY SZCZECIN - HAMAKI MIEJSKIE W PARKU ŻEROMSKIEGO I W PARKU KASPROWICZA

sbo
Edycja SBO
2019
Charakter projektu
Śródmieście małe
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na styczeń 2021 r.
Zadanie zrealizowane.

Stan na wrzesień  2020 r.
Wybrano wykonawcę umowy, umowa w trakcie podpisu.

Stan na lipiec  2020 r.
Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż hamaków.

Stan na maj  2020 r.
Dokonano rozpoznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Uzyskano wstępne wytyczne konserwatorskie dotyczących  możliwych lokalizacji i ilości elementów (hamaków) dla parku. Informacje posłużą projektantowi do sporządzenia analiz przestrzenno-kompozycyjnych do dokumentacji projektowej.   

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zgodnie z wytycznymi Zachodniopomorskiego WKZ przygotowane zostanie szczegółowe opracowania wskazujące lokalizacje elementów architektury w oparciu o analizę historyczna kompozycji założeń parkowych, które pozwoli ZWKZ ocenić wpływ planowanych działań na zabytek.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwa uzgadnianie z WKZ lokalizacji zadania.

Zadanie obejmuje zakup i instalację 20 hamaków w przestrzeni publicznej.