Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno-rekreacyjną

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Żydowce - Klucz, Podjuchy, Zdroje
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Kategoria
Sprawy społeczne

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania. 

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Złożono wniosek do DZP na wyłonienie autora dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023. 

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Skierowano wniosek do Działu Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Ze względu na małą szczegółowość złożonego wniosku ZBiLK przygotował zestaw spraw do omówienia z Wnioskodawcą. Po konsultacjach z Projektodawcą w przygotowaniu jest wniosek do DZP o wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Ze względu na małą szczegółowość złożonego wniosku planowane jest omówienie go Wnioskodawcą.

Zadanie obejmuje stworzenie przestrzeni Rynku Podjuszańskiego z targowiskiem i strefą kulturalno-rekreacyjną.