SBO 2023: 3, 2, 1 - start!

To będą emocjonujące dwa tygodnie. Już jutro (29.11.2022 r.) punktualnie o 12.00 (w południe) startuje głosowanie na projekty tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie potrwa do 13 grudnia, również do godz. 12.00.

- w tym roku SBO obchodzi swoje 10 urodziny, to był i jest bardzo intensywny czas, pełen zmian i nowych doświadczeń. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Szczecina nadal będą wspierać  i wybierać projekty, które będą zmieniać nasze miasto – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. – Trzymamy kciuki, żeby tegoroczne projekty przypadły mieszkańcom do gustu, a co za tym idzie skutecznie zachęciły ich nie tylko do głosowania, ale również do aktywnego udziału w kolejnych edycjach.

Przypominamy. w tym roku zgłoszonych zostało 218 projektów, na listę do głosowania, po weryfikacji, trafiły 153 (w tym 39 ogólnomiejskich i 114 lokalnych). Wycofano: 17 projektów.

Głosujemy!

Punktualnie o godzinie 12:00 w dniu 29 listopada 2022 r. rozpoczynamy głosowanie na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Głosować będzie można do 13 grudnia do godziny 12:00.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina niezależnie od wieku i miejsca zameldowania.

Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej lub papierowej.

Zapraszamy!

Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to 17 520 000 zł.

 

Jak głosować?

Głosowanie na projekty odbywa się:

1.     w formie elektronicznej:

Głosowanie elektroniczne obsługiwane jest przez system informatyczny. Głosy można oddawać z dowolnego miejsca o dowolnej porze. Potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu.

www.sbo.szczecin.eu

2.     w formie papierowej:

Głosowanie na papierowych kartach odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i dostarczenie jej do Urzędu Miasta Szczecin, poprzez:

  • umieszczenie formularza w specjalnej urnie w Urzędzie Miasta Szczecin na pl. Armii Krajowej 1, lub w Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40;
  • przesłanie formularza do Urzędu pocztą tradycyjną, na adres: Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub do Filii Urzędu , na adres: ul. Rydla 39-40 70-783 Szczecin z dopiskiem na kopercie Głosowanie SBO 2023.

Pamiętaj! O oddaniu głosu w terminie decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu.

 

Punkty do głosowania organizowane przez urząd:

1. Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 (środkowe wejście), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

2. Filia Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 

Punkty do głosowania organizowane przez Akademię SBO:

1.Plac Lotników podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, 10-11.12. 2022 r., godz. 12-18.

2. Galeria Turzyn, 03.12. 2022 ., godz. 11-17.

 

Do dyspozycji mieszkańców jest również BUDŻETOBUS.

 

Kartę do głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 można pobrać w punktach do głosowania organizowanych przez Urząd oraz w ramach Akademii SBO, jak również z zakładce pliki do pobrania na stronie www.sbo.szczecin.eu.

 

Papierowa karta do głosowania - jak wypełnić:

Wypełnioną kartę do głosowania uznaje się za ważną jeżeli zawiera:

  • jeden głos oddany na projekt SBO;
  • imię, nazwisko;
  • PESEL głosującego;
  • nazwisko panieńskie matki głosującego;
  • zatwierdzone zgody prawne.

 

UWAGA! Każdy głosujący ma do wykorzystania 5 głosów:

2 głosy na projekty ogólnomiejskie,

3 głosy na projekty lokalne.

Pamiętaj! Na jeden projekt (zarówno ogólnomiejski, jak i lokalny) można oddać maksymalnie dwa głosy.

Żeby głosowanie było ważne musisz oddać co najmniej 1 głos. Głosowanie na projekty nie jest poddane rejonizacji - można głosować na wybrane projekty z dowolnej lokalizacji.

 

KARTA DO GŁOSOWANIA BĘDZIE NIEWAŻNA w PRZYPADKU:

(Najczęściej popełniane błędy)

- braku wymaganych podpisów,

- niewypełnienia obowiązkowych pól,

- braku znaku „X” przy wybranych projektach,

- wyboru większej ilości projektów w danej kategorii,

- oddania większej ilości głosów na jeden projekt,

- adres zamieszkania jest inny niż Szczecin,

- dane są nieczytelne,

- numer PESEL jest niepoprawny.

 

Zagłosować można tylko jeden raz! w przypadku dwukrotnego zagłosowania: oddania głosów  za pośrednictwem papierowej karty oraz drogą elektroniczną, głos oddany za pośrednictwem papierowej karty zostanie uznany za nieważny.

Realizowane będą projekty, które w danym obszarze: ogólnomiejskim i lokalnym uzyskają największą liczbę głosów - do wyczerpania puli środków w danym obszarze.

 

Zapraszamy!

 

Zobacz listę projektów TUTAJ, dowiedz się więcej na temat SBO 2023 TUTAJ oraz sprawdź harmonogram BUDŻETOBUSA TUTAJ.