SKATEPARK W DĄBIU – rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu „ORŁA”

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Dąbie
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Z powodów formalnych unieważniono I postępowanie przetargowe, natomiast II zostało unieważnione z powodu zbyt wysokiej ceny. Ogłoszono ponowne postępowanie.

Stan na maj 2021 r.

W realizacji.

Stan na styczeń 2021 r.
Wykonana została dokumentacja projektowa, procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę jest w toku.

Stan na wrzesień 2020 r.
Trwają prace projektowe.

Stan na lipiec 2020r.
Trwają prace projektowe.

Stan na maj 2020r.
Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje utworzenie skateparku o powierzchni max. 450 m2 dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z osiedla. Znajdować się będą na nim przeszkody metalowo-drewniane, ławka, minirampa, funbox z grindboxem itp.