SPACEROWY SZCZECIN – ZACHWYCAJĄCA UL. WIELKOPOLSKA (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Etap I (działka 1/10 i 183 z obrębu 1025, działka 29/17 z obrębu 1020) - zadanie zrealizowane. 
Etap II - zawarto umowę na wykonaniu robót.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

ETAP I - zadanie zrealizowane

ETAP II - Wniosek do DZP na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych zostanie złożony po wykonaniu robót sieciowych przez ZWiK.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Wniosek do DZP na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych zostanie złożony po wykonaniu robót sieciowych przez ZWiK.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Wniosek do DZP na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostanie złożony po wykonaniu robót sieciowych przez ZWiK.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Złożony wniosek do DZP na zagospodarowanie terenu - ETAP I w celu wyłonienia wykonawcy robót. Uzyskano dokumentację projektowo-kosztorysową dla Etapu II. Wniosek do DZP na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych zostanie złożony po wykonaniu robót sieciowych przez ZWiK.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwa proces konsultacji i uzgodnień z ZWiK. W chwili obecnej ZWiK podjął działania zmierzające do wymiany wodociągu. Po zgłoszeniu przez ZWiK zakończenie robót, ZBiLK złoży wniosek do zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie robót budowlanych.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Powstała i została odebrana dokumentacja projektowa dotyczącej II ETAPU zagospodarowania terenu ul. Wielkopolskiej została.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dokumentacją została odebrana. W celu zakończenia pełnego opracowania zadania pozostają do przeprowadzenia prace projektowe dotyczące wymiany wodociągu z rur ołowianych  w ciągu chodnika  ul Wielkopolskiej w rejonie terenu objętego opracowaniem projektowym. Trwa proces konsultacji i uzgodnień.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu. W celu zakończenia pełnego opracowania zadania pozostają do przeprowadzenia prace projektowe dotyczące wymiany wodociągu z rur ołowianych w ciągu chodnika ul. Wielkopolskiej w rejonie terenu objętego opracowaniem projektowym.

Stan na maj 2021 r.

Trwają ustalania ze ZWiK nt. wymiany rurociągu. Następnym krokiem będzie przystąpienie do ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania.

Stan na styczeń 2021 r.
Wykonano dokumentację projektową.

Stan na wrzesień 2020 r.
Została opracowana dokumentacja projektowa. Trwa uzyskiwanie wymaganych uzgodnień.

Stan na lipiec 2020 r.
Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zagospodarowania terenu.

Stan na maj 2020 r.
W najbliższym możliwym terminie odbędą się spotkania z wnioskodawcami zwycięskich projektów.

Zadanie obejmuje wybudowanie na dotychczasowych miejscach przeznaczonych na trawnik, ogrodzonych ogródków z czterema rzędami wieloletnich nasadzeń. Wyłożenie wolnej powierzchni włókniną i pokrycie kamieniami, zagospodarowanie miejsca na rogu ul. Wielkopolskiej i ul. Wąskiej na wydzielenie miejsc parkingowych.