SPÓJNE TRASY ROWEROWE DLA SZCZECINA. SCZANIECKIEJ.

Sczanieckiej
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Niebuszewo-Bolinko
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji . Dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Przedłożono do zaopiniowania zmieniony układ geometryczny.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Przedłożono do zaopiniowania zmieniony układ geometryczny.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

Stan na maj 2021 r.

Oczekiwanie na oferty.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych zezwoleń oraz budowę krótkiego odcinka dwukierunkowej drogi dla rowerów (ok. 300m), pomiędzy istniejącymi odcinkami trasy rowerowej w ciągu ul.Sczanieckiej oraz Gontyny.