Startuje nabór projektów

Już dziś, od godz. 12.00 można zgłaszać swoje propozycje projektów w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy będą mieli czas na zgłoszenie swoich pomysłów do 20 marca do godz. 15.00.

 

Przypominamy. To druga edycja SBO, w której mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły w dwóch kategoriach: projekty lokalne (w 22 obszarach) oraz „Zielone SBO”. Podobnie jak w latach ubiegłych zadania mogą mieć charakter inwestycyjny lub tzw. miękki (np. wydarzenia, działania społeczne, spotkania). Wystarczy zebrać minimalną liczbę 10 podpisów na liście poparcia i w podanym terminie zgłosić swój projekt (www.sbo.szczecin.eu). Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

70% puli środków zostanie przeznaczone na projekty lokalne, a 30% na – „Zielone SBO” – czyli projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego. Wartość każdego z projektów Zielonego SBO nie może być wyższa niż 50% całości środków SBO przeznaczonych na realizację tych projektów.

Projekty zweryfikowane w Urzędzie rozpatrywać będzie Rada. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedli, mieszkańcy
i przedstawiciele jednostek miejskich. Odwołania, autorów, których projekty zostały negatywnie zweryfikowane, rozpatrywać będzie Komisja składająca się
z przedstawicieli Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta oraz autorów zwycięskich projektów poprzednich decyzji SBO.

Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to, 17 200 000 zł (w tym projekty Zielone SBO - 5 160 000 zł, projekty lokalne -12 040 000 zł).

Uwaga! Projekty można zgłaszać na stronie www.sbo.szczecin.eu. Osoby, które potrzebują wsparcia, nie mają dostępu do komputera bądź internetu, mogą skorzystać z pomocy pracowników Biura Dialogu Obywatelskiego (w godzinach pracy urzędu) tel. 91 424 51 05, lub Akademii SBO tel. 602 434 633 (od pn. do pt. w godz. 10.00 – 17.00).