SZCZECIN POMAGA ZWIERZAKOM – WYPOSAŻENIE PRZYCHODNI TOZ

sbo2020
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Ogólnomiejski
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Środowiska

Stan na maj 2021 r.

Przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Stan na styczeń 2021 r.
W trakcie realizacji.

Stan na wrzesień 2020 r.
Przygotowana została propozycja umowy użyczenia sprzętu i wyposażenia przychodni TOZ. Umowa ta została przekazana w celu uzgodnienia do TOZ. Po uzyskaniu akceptacji warunków przekazania sprzętu, uruchomiona zostanie procedura zamówienia publicznego.

Stan na lipiec 2020 r.
Dobiega końca opracowywanie SIWZ oraz trwa uzgadnianie parametrów sprzętu z wnioskodawczynią.

Stan na maj 2020 r.
Trwają konsultacje z liderami projektu.

Zadanie obejmuje zakup sprzętu służącego do diagnozowania potrzebujących zwierząt bezdomnych, wolno żyjących oraz interwencyjnych przyjmowanych w przychodni Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie. Dzięki niemu możliwe będzie szybkie wykonanie niezbędnych badań na miejscu.