SZCZECIN POMAGA ZWIERZAKOM – WYPOSAŻENIE PRZYCHODNI TOZ

sbo2020
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Ogólnomiejski
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Środowiska

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Zaktualizowano kosztorys oraz przygotowano dokumentację przetargową. Zadanie częściowo zrealizowane (wybrany został dostawca część sprzętu), przetarg zostanie powtórzony.  

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Z uwagi na brak ważnych ofert postępowanie zostało unieważnione. Po przeniesieniu środków finansowych do budżetu na 2022 r. zostaną ponownie podjęte próby wyłonienia wykonawcy. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Przygotowanie do przeprowadzenia procedury przetargowej. 

Stan na maj 2021 r.

Przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Stan na styczeń 2021 r.
W trakcie realizacji.

Stan na wrzesień 2020 r.
Przygotowana została propozycja umowy użyczenia sprzętu i wyposażenia przychodni TOZ. Umowa ta została przekazana w celu uzgodnienia do TOZ. Po uzyskaniu akceptacji warunków przekazania sprzętu, uruchomiona zostanie procedura zamówienia publicznego.

Stan na lipiec 2020 r.
Dobiega końca opracowywanie SIWZ oraz trwa uzgadnianie parametrów sprzętu z wnioskodawczynią.

Stan na maj 2020 r.
Trwają konsultacje z liderami projektu.

Zadanie obejmuje zakup sprzętu służącego do diagnozowania potrzebujących zwierząt bezdomnych, wolno żyjących oraz interwencyjnych przyjmowanych w przychodni Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie. Dzięki niemu możliwe będzie szybkie wykonanie niezbędnych badań na miejscu.