UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ULICY GŁĘBOKIEJ

Utwardzenie nawierzchni ul.Głębokiej
Edycja SBO
2015
Charakter projektu
Północ
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Zadanie zrealizowane.
W ramach zadania wykonano:
1. Przebudowę ul. Głębokiej w Szczecinie
2.  Przyłącze ul. Głębokiej
Zakres:
1. Roboty przygotowawcze
2. Odwodnienie korpusu drogowego
3. Podbudowa
4. Nawierzchnie
5. Roboty wykończeniowe
6. Elementy ulic
7. Roboty sanitarne
8. Roboty elektryczne
Nawierzchnia do przebudowy - 4.149 m2
Oświetlenie - 10 sztuk

Zadanie zakłada tymczasowe utwardzenie ul. Głębokiej na szerokości 5m i łącznej długości ok.. 680 mb oraz remont ul. Głębokiej (jezdnia, chodnik, wjazdy) na odcinku ok.. 300mb, wykonanie (uzupełnienie) ok. 150mb kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz wykonanie ok. 400mb oświetlenia ulicznego do ostatniego z istniejących domów.