Za nami pierwsze spotkanie zespołów społecznych

Nominacje, wybór przewodniczących i zastępców, tak wyglądało pierwsze, tegoroczne spotkanie zespołu Opiniującego i Odwoławczego.


Członkowie zespołów wybrali swoje Prezydia w następującym składzie:

- Przewodniczący Zespołu Opiniującego - Pan Jakub Baranowski

- Wiceprzewodniczący Zespołu Opiniującego - Pan Łukasz Nowak

 

- Przewodniczący Zespołu Odwoławczego - Pan Łukasz Listwoń

- Wiceprzewodniczący Zespołu Odwoławczego - Pan Tomasz Kuliszenko 

 

Wszystkim Panom serdecznie gratulujemy i już cieszymy się na dalszą współpracę!