ZIELONE PRZYSTANKI

Zielone przystanki
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Centrum
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Ekologia

Stan na 30 września 2021 r.

Zadanie to jest na etapie organizacji projektu, tj. ZDiTM we współpracy z uczelniami oraz Radą Osiedla postanowił dać możliwość zaprojektowania zielonej wiaty studentom.

Stan na maj 2021 r.

Trwa uzgadnianie projektu wiat.

Zadanie zakłada nasadzenie więcej zieleni w pasie drogowym, obniżenie temperatury, skuteczne zatrzymywanie wody opadowej obejmuje lepsze samopoczucie pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.