ZIELONE PRZYSTANKI

Zielone przystanki
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Centrum
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Ekologia

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Zadanie to jest na etapie organizacji projektu, tj. ZDiTM we współpracy z uczelniami oraz Radą Osiedla postanowił dać możliwość zaprojektowania zielonej wiaty studentom.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Trwa projektowanie. Po tym nastąpi realizacja. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Zadanie to jest na etapie organizacji projektu, tj. ZDiTM we współpracy z uczelniami oraz Radą Osiedla postanowił dać możliwość zaprojektowania zielonej wiaty studentom.

Stan na maj 2021 r.

Trwa uzgadnianie projektu wiat.

Zadanie zakłada nasadzenie więcej zieleni w pasie drogowym, obniżenie temperatury, skuteczne zatrzymywanie wody opadowej obejmuje lepsze samopoczucie pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.