Zostań częścią Rady lub Komisji SBO!

Trwa nabór do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Komisji Odwoławczej. Mieszkańcy, swoje kandydatury mogą zgłaszać do 12 czerwca 2023 r.

Przypominamy. W skład Rady (która zajmie się opiniowaniem projektów SBO po weryfikacji merytorycznej) wejdą: przedstawiciele organizacji pozarządowych i rad osiedli oraz mieszkańcy, natomiast w Komisji (której zadaniem będzie rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady) zasiadać mogą  autorzy zwycięskich projektów poprzednich edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40 w Szczecinie lub w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym drogą e-mail na adres sbo@um.szczecin.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Członkowie Rady i Komisji wybierani są w drodze losowania spośród kandydatów pochodzących z naboru. Dla każdej grupy kandydatów przeprowadza się odrębne losowanie.

Nie można łączyć funkcji członka Rady z funkcją członka Komisji. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje kandydatury jednocześnie do Rady i Komisji ze wskazaniem preferencji.

Przypominamy. Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to 17 200 000 zł ( w tym projekty Zielone SBO - 5 160 000 zł, projekty lokalne -12 040 000 zł).