INSTALACJA ARTYSTYCZNA UPAMIĘTNIAJĄCA POSTAĆ KRZYSZTOFA JARZYNY ZE SZCZECINA - SZEFA WSZYSTKICH SZEFÓW, IKONY POPKULTURY

zdjęcie przedstawiające zrealizowany projekt SBO
Edycja SBO
2019
Charakter projektu
Śródmieście małe
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Kultury

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Zmieniono jednostkę realizującą. Projekt został przekazany do realizacji przez Wydział Kultury. Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego: na działce nr 12/17 obręb 1084, w granicach portu morskiego w Szczecinie. Decyzja jest prawomocna. Po zakończeniu prac przygotowawczych nastąpi montaż rzeźby w docelowej lokalizacji.

Stan na maj 2021 r.

Została podpisana umowa ze zwycięskim Zespołem Konkursu na projekt instalacji artystycznej. Umowa jest w trakcie realizacji.

Stan na styczeń 2021 r.
Odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na projekt instalacji artystycznej. Zwycięski zespół został zaproszony do udziału  i wziął udział w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, polegającego na wykonaniu rzeźby.

Stan na wrzesień 2020 r.
 Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 30 listopada br.

Stan na lipiec 2020 r.
Konkurs na projekt instalacji artystycznej został ogłoszony. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 30 listopada br.

Stan na maj 2020 r.
Biuro Architekta Miasta przekazało do Wydziału Organizacyjnego projekt Zarządzenia w sprawie powołania Sądu Konkursowego oraz Regulamin konkursowy.

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Zadanie jest w trakcie realizacji. Został przygotowany regulamin konkursu na projekt instalacji artystycznej upamiętniającej postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina – Szefa Wszystkich Szefów, ikony popkultury na terenie Łasztowni w Szczecinie. W toku jest pozyskanie zgód na wykorzystanie praw autorskich w zakresie wizerunku przedmiotowej postaci przez Gminę Miasto Szczecin. Pierwsza korespondencja w przedmiotowej sprawie wystosowana została w czerwcu br. Sprawa jest na bieżąco monitorowana przez Biuro Architekta Miasta za pośrednictwem Radcy Prawnego – Pani Katarzyny Szczepary. W sprawie kilkukrotnie przesyłano korespondencję z przypomnieniem i prośbą o zaakceptowanie i podpisanie zgód dotyczących nieodpłatnego przekazania praw autorskich. Uzyskano już zgodę Mikołaja Korzyńskiego – scenarzysty filmu „Poranek Kojota” ( z dnia 31.10.2019 r.) i wstępną zgodę Studia Filmowego „ZEBRA” (od 01.10.2019 r. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, zgodnie z zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03.09.2019 r.) – producent filmu „Poranek Kojota”. Obecnie nadal trwa oczekiwanie na uzyskanie zgód w zakresie praw autorskich i wykorzystania wizerunku fikcyjnej postaci od Edwarda Linde – Lubaszenko – odtwórcy roli Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina i Olafa Linde – Lubaszenkoreżysera filmu „Poranek Kojota”.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
W toku jest pozyskanie zgód na wykorzystanie praw autorskich w zakresie wizerunku postaci przez Gminę Miasto Szczecin.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwają prace nad ustalaniem warunków konkursu (regulamin konkursowy) m.in. uszczegółowienie lokalizacji rzeźby, sposób jej przedstawienia, formę wykonania. W toku jest wydanie przez Biuro Prawne opinii związanej z rozstrzygnięciem kwestii praw autorskich i możliwości wykorzystania wizerunku przedmiotowej postaci przez Gminę Miasto Szczecin.

Zadanie obejmuje stworzenie artystycznej instalacji upamiętniającej postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - Szefa Wszystkich Szefów.