Jak głosować elektronicznie 2023?

  1. Głosowanie elektroniczne obsługiwane jest przez system informatyczny udostępniony w czasie głosowania na stronie internetowej sbo.szczecin.eu (strona przekierowuje do systemu obsługującego głosowanie) i odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. To oznacza, że głosy można oddawać zdalnie z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, we wskazanym terminie głosowania.
  2. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Szczecina: to jest każda osoba fizyczna, posiadająca numer Pesel, która przebywa na terenie Gminy Miasto Szczecin z zamiarem stałego pobytu.
  3. Głos oddawany przez osobę niepełnoletnią musi zostać potwierdzony w karcie do głosowania przez rodzica lub opiekuna prawnego.

sbo