Jak głosować w formie papierowej 2023?

 1. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Szczecina: to jest każda osoba fizyczna, posiadająca numer Pesel, która przebywa na terenie Gminy Miasto Szczecin z zamiarem stałego pobytu.
 2. Głos oddawany przez osobę niepełnoletnią musi zostać potwierdzony w karcie do głosowania przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Głosowanie na papierowych kartach odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i dostarczenie jej do Urzędu Miasta Szczecin, poprzez:

 • umieszczenie formularza w specjalnej urnie w Urzędzie Miasta Szczecin na pl. Armii Krajowej 1, lub w Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40;
 • przesłanie formularza do Urzędu pocztą tradycyjną, na adres: Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub do Filii Urzędu , na adres: ul. Rydla 39-40 70-783 Szczecin z dopiskiem na kopercie Głosowanie SBO 2023.

Pamiętaj! O oddaniu głosu w terminie decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu.

 

Punkty do głosowania organizowane przez Urząd

 1. Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
 2. Filia Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Kartę do głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 można pobrać w punktach do głosowania organizowanych przez Urząd oraz w ramach Akademii SBO, jak również z zakładce pliki do pobrania.

 

Kto może głosować
Głosować może każdy mieszkaniec Szczecina, posiadający numer Pesel, bez względu na wiek. Nie trzeba być pełnoletnim, nie trzeba być zameldowanym w Szczecinie.

Ile głosów możemy oddać
Każdy Mieszkaniec dysponuje 5 głosami: może oddać 2 głosy na projekty ogólnomiejskie oraz 3 głosy na projekty lokalne. Na jeden projekt można oddać maksymalnie 2 głosy. Głosowanie na projekty nie jest poddane rejonizacji. Można oddać głos lub głosy na wybrane projekty z dowolnej lokalizacji. Można też oddać mniej niż 5 głosów.

Papierowa karta do głosowania - jak wypełnić:

Wypełnioną kartę do głosowania uznaje się za ważną jeżeli zawiera:

 • minimum jeden głos oddany na projekt SBO;
 • imię, nazwisko;
 • PESEL głosującego;
 • nazwisko panieńskie matki głosującego;
 • zatwierdzone zgody prawne.

 

KARTA DO GŁOSOWANIA BĘDZIE NIEWAŻNA W PRZYPADKU:
(Najczęściej popełniane błędy)

 • braku wymaganych podpisów,
 • niewypełnienia obowiązkowych pól,
 • braku znaku „X” przy wybranych projektach,
 • wyboru większej ilości projektów w danej kategorii,
 • oddania większej ilości głosów na jeden projekt,
 • gdy adres zamieszkania jest inny niż Szczecin,
 • gdy dane są nieczytelne,
 • gdy numer PESEL jest niepoprawny.
 • gdy nie będzie wypełniona w języku polskim.

Druki formularza karty podczas głosowania dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin na pl. Armii Krajowej 1 lub w Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40 oraz do pobrania.