Jak określić koszt projektu infrastrukturalnego i nieinfrastrukturalnego?

Istotnym elementem opracowania projektu zgłaszanego do budżetu obywatelskiego jest zaplanowanie jego kosztów tak, aby zmieściły się one w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski w danym obszarze. Oszacuj koszty realizacji projektu, wymień składniki zadania i spróbuj je skalkulować, aby wiedzieć, czy mieszczą się one w pulach finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym obszarze. W celu oszacowania kosztów realizacji projektu możesz skorzystać z przykładowych szacunkowych kosztów, podanych w materiałach informacyjnych do pobrania. Przy oszacowaniu kosztów projektu możesz również skorzystać z pomocy urzędników w poszczególnych jednostkach miejskich.

Pamiętaj, że wskazane przez Ciebie koszty to kwoty szacunkowe i nie musisz znać dokładnych kosztów składowych planowanego przedsięwzięcia. Ostatecznej wyceny dokonana jednostka miejska na etapie weryfikacji merytorycznej.