Jakie projekty można składać?

Projekty są podzielone na dwie kategorie obszarowe:

Ogólnomiejskie - takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednego obszaru lokalnego lub jeśli dotyczą całego Szczecina.

Lokalne – Gmina Szczecin została podzielona na 22 obszary lokalne.

Jeśli chodzi o tematykę projektów nie ma ograniczeń, można zgłosić dowolny, również „miękki” pomysł o ile będzie mieścił się w zadaniach własnych Gminy. Czy tak jest będą to weryfikowali pracownicy Urzędu Miasta Szczecin, do których zgodnie z charakterem pomysłu trafią projekty SBO. Krótko mówiąc można zgłaszać propozycję budowy ścieżki rowerowej czy placu zabaw, ale również wydanie książki, zorganizowanie festynu, festiwalu czy zajęć dla dzieci.