Jakie zadania mogą być finansowane ze środków SBO ?

Wszystkie projekty składane do SBO muszą należeć do zadań własnych Miasta. Mogą być to zadania: o charakterze infrastrukturalnym, o charakterze nieinfrastrukturalnym, tzw. projekty miękkie, ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, których szacunkowy koszt nie przekracza puli środków przeznaczonej dla danego obszaru.