Kiedy formularz zgłoszeniowy będzie uznany za niepoprawny?

Formularz musi zostać wypełniony przez liderkę lub lidera we wszystkich polach obowiązkowych. Formularz elektroniczny dostępny przez stronę internetową sbo.szczecin.eu uniemożliwi pozostawienie pustego pola. Do poprawności formularza niezbędne jest również podanie prawidłowych danych tj. imienia oraz nazwiska.

Ponadto każdy mieszkaniec, będący liderem lub liderką projektu do SBO składa na formularzu zgłoszeniowym oświadczenia. Niewyrażenie zgód obligatoryjnych przez lidera lub liderkę zgłaszanego zadania spowoduje negatywną weryfikację projektu.