Kiedy formularz zgłoszeniowy będzie uznany za niepoprawny?

Formularz musi zostać wypełniony przez autora we wszystkich polach obowiązkowych. Formularz wypełniany jest elektronicznie, poprzez stronę internetową sbo.szczecin.eu. System uniemożliwi pozostawienie pustego pola. Do poprawności formularza niezbędne jest również podanie prawidłowych danych tj. imienia nazwiska oraz danych kontaktowych.

Ponadto każdy mieszkaniec, będący autorem projektu do SBO składa na formularzu zgłoszeniowym oświadczenia. Niewyrażenie zgód obligatoryjnych przez autora zgłaszanego zadania spowoduje negatywną weryfikację projektu.