Kto może złożyć wniosek? Czy swoje projekty mogą składać instytucje, szkoły, związki?

Projekty do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego mogą składać wyłącznie mieszkańcy Szczecina (osoby fizyczne), które posiadają numer PESEL. Oznacza to, że nie mogą ich składać instytucje: stowarzyszenia, szkoły, firmy. Za pomysłem zgłoszonym do SBO musi stać konkretny człowiek.