KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Warszewo, Osów
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania street workoutu, natomiast w zakresie budowy miejsc parkingowych nadal trwają prace projektowe. Uzyskano także decyzję o odrolnieniu terenu pod budowę miejsc parkingowych.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Podbórzańskiej - zakończono prace projektowe

2.  Montaż urządzeń street workout w Parku Warszewo Podbórz. Podpisano umowę, wykonawca ma opóźnienie z realizacją.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

1. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Podbórzańskiej - projektant wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji. 
2.  Montaż urządzeń street workout w Parku Warszewo Podbórz. Podpisano umowę na realizację zadania. 

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Dokonano odbioru dokumentacji projektowej. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji obejmujące przeniesienie istniejącej siłowni pod chmurką oraz doposażenie o duże urządzenia typu street workout.

Zadanie polega na utwardzeniu  nawierzchni i zagospodarowaniu terenu przy ul. Podbórzańskiej w celu utworzenia miejsc parkingowych oraz zakupie i montażu urządzenia do street workoutu na terenie Parku Warszewo-Podbórz.