KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Golęcino – Gocław, Żelechowa
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

NIOL - (rower miejski) - zadanie zrealizowane 

Straż miejska - (fotopułapki) - zadanie zrealizowane

ZUK - planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania łąki kwietnej.

Eko Mural - realizacja po zakończeniu prac przez PKP - PKP nie wskazało terminu zakończenia prac.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

NIOL - (rower miejski) - zadanie zrealizowane 

Straż miejska - (fotopułapki) - zadanie zrealizowane

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w I kwartale 2024 r. zleci wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie łąki kwietnej.

Eko Mural - realizacja po zakończeniu prac przez PKP 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

NIOL - Wykonano projekty stacji rowerowych. Otrzymano zgodę na wykonanie podłoża dla 4 z 5 stacji rowerowych. Na początku września posadowiona została pierwsza stacja rowerowa na ul. Królewskiego i została uruchomiona w systemie Roove. Planowane zakończenie zadania IV kwartał 2023r.

Straż miejska -  Fotopułapki - zadanie zrealizowane.

ZUK -  Uzyskano zgodę na zmianę działki. Planuje się wysłanie zapytań na wykonanie dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

NIOL - Uzgodniono lokalizacje stojaków rowerowych. Rozpoczęto prace nad wykonaniem projektów budowy podłoża stacji.

Straż miejska -  Fotopułapki - zadanie zrealizowane.

ZUK -  Trwają przygotowania do wysłania zapytań na wykonanie dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Odbyło się spotkanie w terenie z wnioskodawcami  projektu, na którym omówiono szczegóły realizacji poszczególnych elementów. Następnie zaplanowano rozesłanie  zapytań dot. wykonania dokumentacji projektowej. 

Zadanie zostało podzielone:
Łąka kwietna, Wybieg dla psów, tablica informacyjna - realizuje ZUK 
Fotopułapki - realizuje Straż Miejska 
Rower Miejski - realizuje NIOL

Zadanie polega na zakupie 30 rowerów do systemu roweru miejskiego i wyznaczenie na osiedlu Żelechowa 5 punktów postoju roweru miejskiego. Ponadto w ramach projektu przewidywany jest zakup trzech fotopułapek do rozmieszczenia przez oddział Północnej Straży Miejskiej na terenach zielonych osiedla Żelechowa i dzielnicy Północ. W ramach składowej założona zostanie również łąka kwietna na pasie rozdzielającym jezdnię ul. Królewskiego oraz w miarę możliwości wprowadzenie za ekranem akustycznym na ciągu pieszym dodatkowych nasadzeń i elementów małej architektury. Dodatkowo na osiedlu Żelechowa, zostanie wygrodzone bezpieczne miejsce umożliwiające spacer z psami bez smyczy. Wybieg będzie miał charakter parkowy, bez montażu urządzeń dedykowanych do ćwiczenia dla zwierząt. Ponadto powstanie mural z wykorzystaniem farb pochłaniających zanieczyszczenia na murze oporowym przy torowisku przy linii kolejowej przy ul. Narciarskiej ukazujący historię wieży i restauracji w okolicy a także umieszczona zostanie tablica informacyjna z mapą terenów spacerowych przy przyszłej stacji SKM Gocław przy ul. Koszalińskiej.