"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Gumieńce
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Odbyły się spotkania z wnioskodawcą oraz przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska. W przygotowaniu jest zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwają próby nawiązania kontaktu z wnioskodawcą.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Zadanie wprowadzone do budżetu 2022.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie zielenią terenu stanowiącego powierzchnię nad podziemnym bunkrem przy ul. Kwiatowej.