"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Gumieńce
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Zakończono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej. Trwają prace zmierzające do wyłonienia wykonawcy nasadzeń roślin przy ul. Kwiatowej.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zakończono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej. Trwają prace zmierzające do wyłonienia wykonawcy nasadzeń roślin przy ul. Kwiatowej.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Zakończono prace zw. z wykonaniem dokumentacji projektowej. Trwają prace zmierzające do wyłonienia wykonawcy nasadzeń roślin przy ul. Kwiatowej.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

ZUK otrzymał wytyczne od Ogrodnik Miasta. 14.04.2023 r. upływa termin przesyłania ofert na wykonanie dok. projektowej.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

W przygotowaniu zapytanie ofertowe dot. wykonania dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Odbyły się spotkania z wnioskodawcą oraz przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska. W przygotowaniu jest zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwają próby nawiązania kontaktu z wnioskodawcą.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Zadanie wprowadzone do budżetu 2022.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie zielenią terenu stanowiącego powierzchnię nad podziemnym bunkrem przy ul. Kwiatowej.