KWIATY W MIEŚCIE - PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA

sbo
Edycja SBO
2017
Charakter projektu
Północ małe
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Zadanie obejmuje przygotowanie łąki kwietnej nie będącej jedynie monokulturową murawą trawnikową, ale wielogatunkowym kwitnącym przez większą część okresu wegetacji kolorowym kobiercem. Dotyczy pasa zieleni w ciągu trasy średnicowej między skrzyżowaniem z ul. Warcisława i Krasińskiego. Obszar o powierzchni ok. 0,53 ha.