KWIATY W MIEŚCIE - PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA

sbo
Edycja SBO
2017
Charakter projektu
Północ małe
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano tzw. łąkę kwietną.

Zadanie obejmuje przygotowanie łąki kwietnej nie będącej jedynie monokulturową murawą trawnikową, ale wielogatunkowym kwitnącym przez większą część okresu wegetacji kolorowym kobiercem. Dotyczy pasa zieleni w ciągu trasy średnicowej między skrzyżowaniem z ul. Warcisława i Krasińskiego. Obszar o powierzchni ok. 0,53 ha.