Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Arkońskie - Niemierzyn
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Trwa usuwanie wad w sporządzonej dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Dokumentacja w trakcie opracowania. 

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Złożono wniosek do DZP na wyłonienie autora dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Zadanie polega na stworzeniu dodatkowej przestrzeni rekreacyjnej wokół pętli autobusowej przy ul. Wiosny Ludów z ławkami, nasadzeniami, łąką kwietną oraz oświetleniem.