Miasto jako ptasi ekosystem - budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Gumieńce
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Środowiska
Kategoria
Ekologia

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

W dalszym ciągu trwają konsultacje.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Trwają konsultacje z administratorami obiektów użyteczności publicznej w celu określenia zapotrzebowania ilościowego na budki i karmniki dla ptaków oraz domki dla owadów.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Konsultacja z autorem w celu zmodyfikowania projektu.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Trwa rozpoznanie rynku w celu ustalenia potencjalnych wykonawców .

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwa rozpoznanie rynku w celu ustalenia potencjalnych wykonawców 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Trwa rozpoznanie rynku w celu ustalenia potencjalnych wykonawców

Zadanie obejmuje wykonanie 100 budek lęgowych dla jerzyków oraz domków lęgowych dla owadów zapylających.